17. 06. 21 г.

142 общини до момента са сключили договор за подпомагане за болни и възрастни хора по програмата „Развитие на човешките ресурси“ и чрез „Патронажна грижа +“ и малко над 10 хиляди лица се подкрепят в домашна среда. По предходните компоненти на „Патронажна грижа“ са се възползвали около 40 хиляди лица. До края на юли всяка община може да кандидатства за услугата.  Това съобщи Веселина Ботева, директор на дирекция „Социални дейности“ в Община Пловдив и заместник-председател на Комисията по социална политика на Националното сдружение на общините.

Хората могат и да се обадят на телефони към дирекциите за социално подпомагане, ако те са трудно подвижни се изпраща социален работник, който да подаде документите им, за да бъдат включени в проекта, като наборът от документи не е голям. Това е и заради пандемията, в помощ на трудно – подвижни хора“, поясни още в „Хоризонт до обед“ Веселина Ботева. По думите на Веселина Ботева веднъж дневно до 2 часа лицето получава помощ в зависимост от потребността на човека – това включва рехабилитация, медицинска грижа, психолог или сътрудник социални дейности.

Близо 100 възрастни и хронично болни жители на Община Тунджа ще получат медико-социална помощ по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугата ще се предоставя в продължение на една година и е насочена към преодоляване на последствията от COVID – 19.

Мобилни екипи ще посещават домовете на хронично болните и хората в риск в 44- те села на община Тунджа, като освен за здравословното им състояние, ще помагат и в ежедневната им работа. Проектът е на стойност над 383 000 лева и по него ще бъдат ангажирани 12 специалисти.

Източник: БНР