Трайна тенденция за все повече хора с увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция, регистрират данните на Агенцията за социално подпомагане. През 2014 г. средномесечният брой на лицата, получили такива добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, е 523 943, в т.ч. 21 300 деца с увреждания, като изплатените средства са 137 067 756 лева. Увеличението спрямо 2013 г. е значително – с 14 773 повече са хората с увреждания, получили добавки за интеграция за 2014 година.

Данните за първите три месеца на 2015 г. потвърждават тенденцията – оказана е подкрепа на 527 629 средномесечен брой лица, в т.ч. 21 522 деца с увреждания. Увеличението спрямо същия период на 2014 г. е осезаемо – 8951 лица повече са хората с увреждания, получили добавки за интеграция.

Месечната добавка за социална интеграция се определя според индивидуалните потребности на хората с увреждания съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за: транспортни услуги; информационни и телекомуникационни услуги; обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги; достъпна информация; наем на общинско жилище; диетично хранене и лекарствени продукти.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории