1592 хора с увреждания – включени в обучения и заетост през 2013 г.

В Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания през 2013 г. са били включени 1592 души. Това стана ясно от презентацията на експерта от МТСП Лилия Кирчева-Арсова. Тя представи политиките на министерството за интеграцията на хората с увреждания по време на международната конференция „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“. Форумът се организира от Факултета по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“.

„През изминалата година 4495 души са били включени като лични асистенти на хора с увреждания по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, съобщи Арсова. За същия период по програмата 3504 души са получили грижи в семейна среда.

По време на презентацията бяха представени програмите и мерките на МТСП, които предвиждат стимули за работодатели, осигуряващи заетост на лица с увреждания. Те могат да получат финансова подкрепа за осигуряване на достъп на лице с трайни увреждания до работното място и неговото преустройство и оборудване според нуждите на работника или служителя с увреждане.

Държавата подкрепя финансово и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. В Закона за интеграция на хората с увреждания са предвидени средства и за започване на самостоятелна стопанска дейност на тези лица.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории