България е изпълнила едва 16% от икономическите препоръки на ЕК за 2011-12 г.

Страните от Европейския съюз масово не спазват икономическите препоръки, давани от Европейската комисия, показва проучване на Европарламента, цитирано от EurActiv. Според него едва 18% от препоръчаните реформи за икономическо възстановяване в съюза са били действително приложени. В проучването се казва още, че държавите членки не са приложили средно 43% от правилата, на които сами са се съгласили. Изследването разглежда предложените реформи в три основни области – фискална политика, макроикономически дисбаланси и други политики като тези, свързани с трудовия пазар и финансовата стабилност. Показателите на всяка страна се разглеждат поотделно и се класифицират в три категории – изцяло изпълнени препоръки, такива, върху които се работи сериозно, и неизпълнени.

Проучването разглежда препоръките за реформи на ЕК за 2011 и 2012 г. и включва информация от Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и от Европейската комисия.

В своите показатели България се приближава до средните стойности за Европа. Едва 16% са изпълнените от София икономически препоръки за 2011 и 2012 г., докато неспазените са 54%. По-малко от средното са единствено процентите, отразяващи промените, върху които се работи понастоящем. За България те са 26%, докато общо за Европа са около 39%.

Сред неизпълнените препоръки на ЕК за България са тези за засилване на усилията за по-добро качество на публичните разходи, особено в сферата на здравеопазването и образованието. Също така в графата „неизпълнени“ са и някои от мерките за борба със сивата икономика, за подобряване на пенсионната система и на усвояването на евросредства за автомобилния и железопътния транспорт. Според доклада София не е изпълнила и препоръките относно засилване на независимостта на правосъдната система, ускоряване на въвеждането на електронното правителство, както и на достъпа на въздрастни и деца до социални услуги.

Страната обаче е спазила съветите на ЕК за поддържане на стабилна фискална политика и за подобряване на предвидимостта на бюджетното планиране. Също така е изпълнила препоръките за подобряване на обучението на учители, както и за осигуряване на достъп до образование на групи в неравностойно положение.

През 2011 г. и 2012 г. държавата усилено е работила върху икономическото възстановяване, както и за подобряването на административния капацитет и намаляването на бюрокрацията. Българските власти са се занимавали сериозно и с подсилването на електрическите и газовите си връзки, както и с подобряването на енергийната си ефективност.

Най-прилежната страна в Евросъюза е Испания с 35% изпълнени препоръки. На обратния полюс е Словения с 64% неизпълнени препоръки.

Според източници от Европейския парламент неспазването на препоръките може да доведе до цялостно отслабване на икономическото управление и ще подкопае икономическата стабилност в Европа.

 

Източник: в-к Дневник

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории