Бизнесът обяви 17 хил. свободни места през май

16 912 свободни места на първичния трудов пазар са обявени в Агенция по заетостта (АЗ) през месец май 2014 г. Година по-рано – през месец май 2013 г., обявените места са с 3 894 по-малко. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар.

Най-много новообявени работни места има в следните сектори:

преработваща промишленост – 4 616 места;
търговия – 2 592 места;
хотелиерство и ресторантьорство 2 214 места;
селско, горско и рибно стопанство – 1 318 места;
транспорт – 1 160 места;
операции с недвижими имоти – 965 места;
строителство – 828 места и др.

Междувременно през същия месец започналите работа на първичния пазар безработни са 19 571 – с 1 418 души повече в сравнение с май 2013 г.

През месец май 2014 г. безработицата в страната продължава значително да намалява. С над 31 хил. души е намалял броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през последните два месеца – април и май.

Равнището на безработица е 11.2%, като намалява с 0.6 процентни пункта спрямо април. В бюрата по труда са регистрирани 367 499 безработни. Те намаляват с 19 126 души спрямо април.

26 784 са новорегистрираните безработни в бюрата по труда. Те също намаляват значително – с 11 828 лица в сравнение с предходния месец. Спрямо май 2013 г. броят на новорегистрираните също намалява – с 3 805 лица.

Новорегистрираните младежи до 29 години са 6 926 – 25.9% от всички новорегистрирани. Броят им намалява – с 2 033 лица в сравнение с април и с 1 511 по-малко в сравнение с май 2013 г. Големият дял на новорегистрирани младежи се обяснява с провежданите мащабни информационни кампании за възможностите за заетост и обучение на младежите.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории