Резултатите от изпълнението на проекта на Държавна агенция за закрила на детето „Детство за всички“ и предизвикателствата пред процеса на деинституционализация на децата с увреждания бяха представени на конференцията „Малките стъпки към голямата промяна“.

С изпълнението на проекта се промени живота на близо 1800 деца и младежи с увреждания, които напуснаха институциите. 1172 от тях вече получават грижи съобразно нуждите и потребностите си в 121 центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини. 61 деца и младежи откриха отново своите семейства и се върнаха вкъщи, други възстановиха връзките с родителите си, прекъснати с десетилетия. 279 деца бяха осиновени в страната и чужбина, а 56 са настанени в приемни семейства. Към днешна дата в 9 от съществуващите през 2010 г. 24 дома за деца с увреждания няма нито едно дете или младеж, 7 от тях са закрити. До края на 2015 г. ще бъдат закрити всички.

„Какво е Деинституционализацията – да признаем уникалността и достойнството на различния и да работим за това. Всяко дете има своите права и потенциал, които излизат извън характеристиката „дете с увреждане“ и всички ние сме длъжни да направим всичко възможно те да бъдат реализирани. Закриването на институциите не е самоцел, а дългосрочен процес на социална промяна. И означава промяна в мисленето, в поведението на хората, в разбирането на системите, в институциите, промяна във всеки един от нас. Ние направихме първата и най-важна крачка в процеса на деинституционализацията. Ние създадохме основите на българският модел на новата грижа за деца.“, заяви в изявлението си при откриването на конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

„Важно е всяко дете да бъде изведено от институциите. Тези дечица имат право на живот, независимо къде са родени“, заяви омбудсманът г-н Константин Пенчев.

„Сътрудничеството и конструктивният диалог са в основата на успеха на деинституционализацията в България, по-доброто бъдеще на децата в България е ангажимент не само на държавата, но и на цялото общество. Правителството има воля да продължи процеса по деинституционализация, защото така ще осигурим по-добра среда за пълноценното развитие на децата от институциите, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Николов.

„Усилията на държавата с подкрепата на неправителствените организации доведоха до много добри резултати, сега пред нас стои предизвикателството да надградим постигнатото“, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, който декларира пълната подкрепа на МЗ за действията на ДАЗД в процеса на деинституционализация.

„Когато влезем в новите центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, можем да оценим огромната разлика с предишните домове, сега е нужно да работим за това децата да се развиват по-добре”, каза г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

За постиженията и предизвикателствата, пред които се изправят общините, в процеса на промяна на грижата говориха кметовете на Сливен и Карнобат, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова, представители на новите резидентни услуги.

„Процесът по деинституционализация не е просто поредица от действия по извеждане на децата от институциите и осигуряването на друг вид социална услуга за тях. Зад този процес стоят реални човешки съдби и добрите резултати са единствено възможни, когато с тази дейност се занимават хора със съпричастни сърца. Не можем да постигнем истински резултати без най-важните хора в процеса – родителите“, посочи инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен, който представи Теодора, открила родителите си след 7 години, благодарение на проект „Детство за всички”. Вълнуващата съдба на момиченцето е разказана във филма „Мамо, прибрах се”.

„Този проект наистина дава детство за всички. Трудно е, но не е невъзможно. Аз вярвам, че ще се справим“, заяви Лидия Дикова – ръководител на ЦНСТ Атия.

Андон от Айтос, Ася и Емил от Благоевград, Стефан от Казанлък, Роси, Марти и Сийка от Созопол, разказаха как се е променил живота им как се чувстват в новите си домове.

Проектът „Детство за всички“ през погледа на партньорите представи фондация „Лумос“, а външният поглед към деинституционализацията и проекта бе споделен от УНИЦЕФ.

Проект „Детство за всички”, чието изпълнение приключва на 2 юни т.г., се реализира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос № 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 1: „Планиране на мерки за деинституционализация“.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории