01.04.2021 г.

22 неправителствени организации и народни читалища предствиха своите проектни предложения по програма „Социални иновации“, като 19 от тях са одобрени за финансиране. Програмата е създадена по инициатива на столичния кмет Фандъкова, а проектите са насочени в подкрепа на деца, семейства и пълнолетни лица в неравностойно социално положение и целят да подобрят качеството на живот и преодоляване на социалната им изолация. Предложените иновативни практики и модели ще подпомогнат Столична община да усъвършенства своите политики и дейност за социална закрила и приобщаване. Бюджетът на Програмата за 2021 г. е в размер на 100 000,00 лв. и се осигурява от Столичната община.

За първи път ще се реализират и проекти, насочени към преодоляване на домашното насилие и изолацията, вследствие на пандемията с  COVID-19. Фондация „Бъдеще перфектно“ представя възможност за прилагане на дигиталните технологии като средство за комуникация, събиране на информация, обучителни платформи, които да се използват за реализиране на проектните предложения.

Проектът „Първична превенция на домашно насилие чрез разработка на чатбот за дискретна и защитена комуникация“ ни представя как с помощта на дигитални инструменти ще бъде разработен нов канал за връзка – Viber чатбот за хора – жертви на домашно насилие или хора, които искат да окажат подкрепа на пострадали. В проект „100 жеста с добавена реалност“, разработен от фондация „Яника“, се предвижда създаването на флаш карти с думи на жестов език, които посредством мобилно приложение ще са достъпни до деца с глухота и кохлярни инпланти.

За преодоляването на социалната изолация на хората с увреждания фондация „Ела и ти“ предлага проект „Приключение без граници – към реки и гори“, чрез който ще предоставят възможност на хората в неравностойно социално положение да изпитат нови емоции, породени от общуването с природата.

Чрез един от проектите ще се оборудва и стая за ежедневни занимания на хора с нисък ръст. Проектът „Изграждане на център за информация, обучения и демонстрации по темите, свързани с малките хора“ е внесен от фондация „Малките български хора“ и цели да се адаптира средата спрямо тях, което ще спомогне да преодолеят проблемите, които срещат с придвижване, архитектурната среда, административно обслужване.

Източник: Столична община