Подадени са близо 190 000 молби за целева помощ за отопление

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 29 август т.г. са 189 881, съобщава Агенция за социално подпомагане. Издадени са 115 362 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 13 053. АСП напомня, че крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Размерът на помощта за отопление е 65,72 лева месечно или общо 328,60 лева за петте месеца на целия отоплителен сезон – от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането става до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта – например отпусната помощ през септември ще се изплаща до края на октомври.

През август т.г. бяха изплатени целеви помощи за отопление за около 65 000 лица и семейства в общ размер 8 431 567 лева До 31 януари 2015 г. ще бъдат преведени парите за месеците януари, февруари и март. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории