Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда

Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда, каза в Монтана на 24 юни заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Заедно с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов, тя отчете реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). Във форума участваха областният управител на област Монтана Николай Пенчев, кметове на общини, директори на училища и работодатели.

„В края на май са регистрирани 62 320 безработни младежи на възраст до 29 г., което е с 10 000 по-малко от края на 2013 г. Намалението е резултат от изпълняваните от МТСП политики, част от които се реализират чрез Агенцията по заетостта. На всеки новорегистриран младеж в териториалните дирекции „Бюро по труда” се изготвя индивидуален план за действие. Предложени са услуги на почти 29 000 младежи до 29 г. за петмесечието на 2014 г.”, отчете заместник-министър Янкова.

Успехът на политиките в сферата на младежката заетост, които МТСП стартира още през лятото на миналата година, се доказват и чрез данните на Евростат. За април 2014 г. равнището на младежка безработица до 24 г. в България е спаднало до 27.2%.

„Реализацията на инициативата ще създаде устойчива заетост на младите хора”, подчерта заместник-министър Янкова. Тя акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г. За реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева. НПИЕГМ предвижда всеки млад човек на възраст под 25 г. да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

Заместник-министър Янкова напомни, че младежите са целева група в програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Областният управител на област Монтана Николай Пенчев открои като добра практика за младежка заетост програмата „Старт на кариерата”. На дискусията в Монтана присъстваха младежи, наети от работодатели по програмата на МТСП за безработни висшисти до 29 г.

На форума изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов представи схема „Младежка заетост“, която се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общо 8000 безработни младежи на възраст до 29 г. ще бъдат наети на 6-месечни стажове по специалността в следващите две години със средства на ЕСФ. Той съобщи, че до дни АЗ ще стартира набирането на заявки от работодатели по схемата.

Асен Ангелов изнесе данни за реализацията на инициативата за петмесечието на 2014 г. Чрез териториалните дирекции „Бюро по труда” в мотивация са включени 476 младежи до 24 г. и 805 младежи до 29 г., в професионална квалификация – 1 210 младежи до 24 г. и 2 114 младежи до 29 г., в обучения по програми и мерки – 2 692 младежи до 24 г. и 4711 младежи до 29 г.

По мерки за заетост са започнали работа 673 младежи до 24 г. и 1219 младежи до 29 г., по програми за заетост – 1290 младежи до 24 г. и 2611 младежи до 29 г. Работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са започнали 1896 младежи до 24 г. и 3259 младежи до 29 г.

По данни на АЗ за професионално развитие са консултирани 9910 младежи до 24 г. и 20096 младежи до 29 г. В Ателиетата за търсене на работа за цялата страна през периода януари – май 2014 г. са включени 4 683 младежи до 24 г. и 7462 младежи до 29 г.

През май 2014г. в област Монтана са регистрирани 1 176 безработни младежи до 24г. и 2 446 безработни младежи до 29 г.

Агенцията по заетостта проведе специализирана младежка трудова борса в Монтана. Предстои провеждането на общо 7 специализирани борси за младежи в страната.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории