Промените в Закона за е-управлението ще са готови за обсъждане в ИТ общността до 20 септември

Експертната група, която работи по промените в Закона за електронното управление, се очаква да бъде готова с първи вариант на промени в текстовете до 20 септември. По измененията на закона вече работят представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), браншовите и работодателски организации от сектора (КРИБ, БТПП, БАИТ, БАСКОМ), БАН, университети и неправителствени организации. Първите две дискусии по проекта вече се състояха. Групата ще заседава поне три пъти седмично.

Измененията ще бъдат представени на професионалната общност от бранша на информационните технологии и съобщенията. В края на септември първоначалният проект ще бъде предоставен за обществено обсъждане. Това е основният приоритет на екипа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в рамките на мандата на служебното правителство. Другата основна задача е ускоряването на работата по електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Вече се работи по функциите на държавния системен администратор. Това е институцията, която ще поддържа изградените системи, ще помага в обучението на потребителите и ще консултира ведомствата при изготвяне на заданията за поръчка на хардуер и софтуер. „Създаването на системен администратор ще реши един от най-големите проблеми пред електронното управление в момента – да бъдат поддържани „живи“създадените услуги и връзки между системите“, коментира по този повод министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова. Новата структура ще сложи край на работата „на парче“ и ще спре изразходването на милиони левове за едни и същи дейности, добави тя.

Започна работа и друга група от експерти, която създава методика и показатели за оценка на изпълнението на дейностите по въвеждане на електронно управление. Системата ще следи напредъка в е-управлението и ще бъде обществено достъпна. „Липсата на ясни критерии е причината за неефективно усвояване на средствата през годините и за неясните практически ползи от разработените проекти“, коментира министър Николина Ангелкова.

МТИТС работи активно по координацията на няколко електронни услуги и автоматичен обмен на данни между системата на ИА „Автомобилна администрация“ и МВР. Очаква се до края на октомври те да бъдат представени и да започнат да функционират. Е-услугите са свързани с обмен на данни за свидетелствата за управление на автомобилите, както и за техническите прегледи. В напреднал етап е и разработването на услугата за автоматична електронна проверка в НАП за липса на задължения на превозвачите.

В процес е и надграждането на системата за онлайн резервация и продажба на жп билети. В момента тази услуга се предоставя за 6 направления, като от края на октомври предстои да бъде достъпна за още три.

Продължава и работата по проектите за електронни услуги, свързани с гражданска регистрация (ГРАО), общинска собственост, местни данъци и такси и социални дейности в Столична община и Велико Търново.

 

Източник: МТИТС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории