Над 200 общини са кандидатствали по ОПАК

„Целта на екипа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) е да изпълни бюджета на 100% с помощта на вас – бенефициентите“, каза ръководителят на програмата Моника Димитрова-Бийчър при откриването на поредното обучение за правилно изпълнение на проекти по ОПАК, предназначено за екипите по новите сключени договори. В обучението участваха близо 70 представители на централната и общинската администрация. Експерти от екипа на програмата ще ги запознаят с правилата за мониторинг, финансово управление и възлагане на обществени поръчки, както и с често срещаните грешки в процеса на изпълнение на проекти.

Ръководителят на ОПАК припомни, че в края на програмния период успехът на програмата зависи в много голяма степен и от самите бенефициенти. „Важно е веднага след подписването на договорите да бъдат обявени процедурите по възлагане на обществени поръчки, така че да стартират и реалните дейности по проектите. По този начин няма да има забавяне и в процеса на верификация, което е от изключително значение за изпълнението на самата оперативна програма“, подчерта г-жа Бийчър. Тя призова за залагане на реалистични графици при планирането на обществени поръчки и при осъществяване на дейностите по проектите и тяхното стриктно спазване, така че да се минимизира рискът от загуба на средства. „Въпреки завишените изисквания на национално и европейско ниво, особено в сферата на обществените поръчки, екипът на ОПАК ще продължи да подпомага бенефициентите си чрез скъсяване на сроковете за верификация на разходи, чрез опростяване на процедурите и чрез осъществяването на предварителен контрол на всички заложени обществени поръчки в одобрените проекти“, каза Моника Димитрова-Бийчър. Само през последния месец на бенефициентите са изплатени разходи в размер на 4 777 718 лв.

В сайта на ОПАК в раздел „За Бенефициенти“ са публикувани ръководства, помагала и други полезни документи, които описват целия цикъл от подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ до успешното приключване на един проект, припомниха експертите от екипа на ОПАК и благодариха за отправените поздравления за работата на Управляващия орган.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории