Индексирането на пенсиите, отпуснати до 31.12.2013 г., няма да се отрази на достъпа на лицата и семействата до целева помощ за отопление, тъй като при определяне правото за получаването й размерът на пенсиите, ще се намалява с коефициент 1,245. За целта, с Наредба № РД 07-2 от 25.06.2014 г. на министъра на труда и социалната политика, са направени изменения и допълнения на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Наредбата е обнародвана в ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г.

Друго изменение в Наредбата е обособяването на отделна целева група на децата, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства по реда чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Утвърден е нов образец на молба – декларацията за отпускане на целева помощ, която лицата могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“ или да изтеглят от сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. започва от 1 юли 2014 г., като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. – за месеците януари, февруари и март.

Предстои определянето на размера на целевата помощ за отоплителен сезон 2014/2015 г.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории