Разходите на работодателите за труд за първото тримесечие на 2014 година растат

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2014 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо първото тримесечие на 2013 година. Увеличението в индустрията е с 5.1%, в услугите с 1.3% и в строителството с 4.4%. 

По икономически дейности през първото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 10.6%, „Административни и спомагателни дейности” – 9.1%, и „Добивна промишленост” – 8.0%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” – с 16.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4.3%.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.9% спрямо първото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – със 7.5%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17.7% за „Операции с недвижими имоти” до 9.4% за „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории