Проектът „И аз имам семейство” е удължен до февруари 2015 г.

Срокът на проекта „И аз имам семейство“ е удължен до 28 февруари 2015 г. Проектът стартира на 30 септември 2011 г. и досегашният срок за изпълнението му беше до 30 септември 2014 г. Този проект се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини, финансиран е по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013». Одобреното ново финансиране надхвърля 18 милиона лева.

Чрез проекта се прилага нов подход при предоставянето на доброволната, професионалната и заместващата приемна грижа, като ключов нов момент е децентрализиране на услугата и разгръщането й на общинско ниво. Междувременно тя си остава средство за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи или извеждането им от тях.

В рамките на проекта са утвърдени 1114 приемни семейства, от които 1037 професионални. Общо 1526 деца са били настанени при приемни родители. Тези показатели значително надвишават първоначално заложените параметри от 500 приемни родители и 600 настанени деца.

Предоставянето на приемната грижа от общините допринeсе за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, като 759 деца от общността са настанени в приемни семейства. Проектът спомага и за успешната деинституционализация на децата – 581 са изведени от специализирани институции и 186 – от услуги с постоянно пребиваване на деца, известни като резидентни.

За 420 деца е било прекратено настаняването в приемно семейство – 83 деца са реинтегрирани в биологичното си семейство, 257 деца са осиновени. Други 23 деца са в семейства на близки и роднини, 33 са в резидентна услуга (център за настаняване от семеен тип или наблюдавано жилище) и само 12 са върнати в специализирани институции.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории