Националната програма за закрила на детето /НПЗД/ за 2015 г. бе одобрена на редовното заседание на Министерския съвет на 16 септември 2015 г. Важен акцент в нея е поставен върху дейностите, насочени към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

В обхвата на Програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца.

Планирани са и мерки, касаещи правораздавателната система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие. Заложени са и важни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца.

Специален фокус е поставен върху превенцията и създаванета на по-добри условия за живот и развитие в сигурна и безопасна среда.

НПЗД е разработена от Националния съвет за закрила на детето – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории