Община Павликени подписа договор по програма „Деца в риск“ на стойност 222 000 евро

Проектът е на стойност 221 525 евро и цели подобряване на благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване. Партньор на Oбщината е сдружение „Център за стратегии по проблеми на малцинствата“ от Варна. Договорите бяха връчени от министъра в оставка проф. Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца.

Основната цел е по-добрата подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3 – 6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Ще бъдат подпомогнати деца от семейства в неравностойно положение, обучени медиатори, педагогически персонал в детските градини. Предвидени са строително-монтажни работи в шест детски градини. Обновени ще бъдат ЦДГ 1 „Осми март“ в Павликени, ЦДГ „Атанас Неделчев“ – Бяла черква, ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий“ в с. Батак, ЦДГ в с. Върбовка, ЦДГ „Райна Княгиня“ – с. Недан и ЦДГ „Буратино“ в с. Стамболово.

Предвижда се демонтаж на старите врати и прозорци, монтаж на PVC дограма, подмяна на осветлението. В рамките на проекта се предвижда назначаването на двама ромски медиатори, както и допълнително възнаграждение за 18 педагози от щата на детските заведения, които ще имат работа по проекта. Трябва да бъдат проведени 60 беседи и фокус-групи с родители, както и да бъдат осъществени по 64 часа занимания с децата.

Проектът трябва да обхване 174 деца, чиито майчин език не е българския, от които бъдещите първокласници са 48. В детските заведения ще се отбележат и 8 празника и един Ден на толерантността. Ще бъдат създадени шест къта на занаятите, където ще се проведат 18 занаятчийски следобеда за запознаване с ромските традиционни занаяти. 3000 брошури с песни, приказки, предания и обичаи на ромската общност ще бъдат отпечатани и разпространени сред общността.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории