Кабинетът прие решение, с което одобри допълнителни лимити по сметката на Националния фонд към министъра на финансите в размер на 234 млн. лв. за разплащане на допустими разходи по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2015 г.

Средствата са в рамките на одобрените с Решение №147 на МС от 5 март 2013 г. Отпускането им ще доведе до успешното финализиране на проектите по ОПОС 2007-2013 г., съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории