17. 09. 21 г.

24 нови социални услуги ще бъдат  разкрити в област Враца. Това стана ясно по време на заседание на областния управител Иван Сълов, в което участваха кметове, зам.-кметове и представители на общините от областта. По време на срещата беше изготвен проект на предстоящите за разкриване социални услуги на областно ниво, които ще получат финансиране по програмите от програмен период 2021-2027 г. и по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заседанието се проведе във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика и е свързано с финализиране на предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен период 2021-2027 г.  Картата за целите на еврофинансирането включва само предвидените за създаване нови социални услуги, тъй като за функционирането на съществуващите са осигурени средства от други източници и няма да бъдат закривани. Бъдещите услуги от резидентен тип следва да са в близост до подкрепящите ги консултативни такива, като и двата типа ще следва да са в достатъчно оживена локация, включително до здравни заведения.

Общините, заявили разкриването на услуга на областно ниво, трябва да имат 95% готовност с налични терени и подходящи сгради. Новоразкритите услуги ще работят на проектен принцип, като след изтичане финансирането от еврофондовете ще има предвидено национално такова. Протокол от съгласуваното предложение беше изпратен в Министерството на труда и социалната политика.

Източник: Община Враца