До момента 257 общини са подписали споразумение с Агенцията за социално подпомагане за почасово предоставяне на здравни и социални услуги с финансиране от държавния бюджет. Очаква се до края на годината още 34 общини да сключат споразумения. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на дискусия в Народното събрание, организирана от две парламентарни комисии – социалната и здравната, по повод домашната грижа и предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.Тя уточни, че по модела на БЧК, реализиран до края на 2017 г. с швейцарско финансиране и в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, в област Враца са предоставяни интегрирани здравно-социални услуги, които покриват нуждите на възрастни хора над 50 г. С тези услуги се допълва мрежата от социални услуги за подкрепа на хората в домашна среда. Зам.-министър Димитрова допълни, че за 2018 и 2019 г. са необходими 83 млн. лева, с което ще бъде финансирано предоставянето на социални услуги на 26 000 потребители и 16 000 лични и социални асистенти и домашни помощници.

В приетия План за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е разписано предоставянето на Патронажна грижа в 28 областни центъра, по интегрирания здравно –социален модел, реализиран от БЧК. За изграждането им ще бъдат предоставени 30 млн.лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Интегрираната здравно-социална услуга ще се реализира в партньорство на Министерството на здравеопазването с общините, с частни доставчици на социални услуги, с лечебни заведения, регистрирани като доставчици на социални услуги. „Водещият елемент ще бъде да се предоставя медицинска подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности и изготвения индивидуален план“, уточни зам.-министър Димитрова. Тя подчерта, че целта е Патронажната грижа да допълни съществуващата към момента почасова социална и психологическа подкрепа, която се оказва на потребителите с дейностите личен, социален асистент и домашен помощник.

Патронажната грижа ще се реализира с проектно финансиране до 2020 г. След това ще бъде осигурена устойчивост със средства от държавния бюджет, увери зам.-министър Росица Димитрова. Тя припомни, че в Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа 2018-2021 г. е записано, че след този период ще бъдат необходими 20 млн. лв. за обхващане на над 17 000 потребители на Патронажната грижа.

 

източник МТСП, дата 2018-03-28