3,5 млн.лв. за обучения на общински евро-експерти

Оперативна програма „Техническа помощ“ осигурява възможността 800 евро-експерти от всички 264 общини да бъдат обучени и подготвени за новия програмен период 2014-2020. Проектът се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт. По този начин се осигурява възможност да се надградят постигнатите в рамките на този програмен период (2007-2013 г.) резултати, като се повиши капацитета на общински експерти, трайно заети в подготовката, изпълнението и отчитането на европейски проекти. Моментът е ключов с оглед приключването на стария и предстоящото стартиране на новия програмен период 2014-2020 г.

Общините ще останат и сред основните бенефициенти на новата ОП „Добро управление“ през програмен период 2014-2020 г. „Чрез отпускането на финансов ресурс за повишаване капацитета на евро-експерти от общините, ОП „Техническа помощ“ ще осигури приемственост между двата програмни периода, което е от ключово значение за още по-ефективното усвояване на евро-средства през програмен период 2014-2020 г.“ – отбеляза г-жа Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на ОП „Техническа помощ“.

ОПТП има ключова роля в цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за централните структури, участници в процеса по координация, управление и контрол на структурните инструменти в страната. Това е „най-малката“ програма от гледна точка на финансов ресурс с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории