Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив* ежегодно планира и провежда събития и кампании за популяризиране правата на децата. През тази година водеща тема в инициативите на Комплекса е отбелязването на 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Част от събитията в програмата вече са реализирани, като отбелязването на т. нар. „Щъркелов ден“ – ден на осиновеното дете и неговото семейство, и на Деня на детето – 1 юни, а други две предстоят – Денят на християнското семейство на 21 ноември и Денят на толерантността на 16 ноември.

Екипът на КСУДС се погрижи темата за правата на детето и отбелязването на 30-годишнината на Конвенцията да бъдат включени и в международния форум във Варна тази година. За целта на разположение на участниците и гостите на форума бяха предоставени специално изготвени материали и сувенири, като свитъци с текстове от Конвенцията.

Посланията от Конвенцията са част от ежедневната работа на специалистите от екипа, чиито задачи включват и призив да бъдат зачитани правата на всяко дете.

Конвенцията на ООН за правата на детето може да намерите тук.

Адаптираната версия за деца на Конвенцията на ООН за правата на детето е налична тук.

С общите коментари на Комитета по правата на детето на ООН, разясняващи Конвенцията, може да се запознаете тук.

********************************************************

* Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив предоставя многообразие от дейности за подкрепа, които са разпределени в 6 отделни Центъра, а именно:

• Център за обществена подкрепа /ЦОП/
• Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/
• Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/
• Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности /ЦСРИ ДСП/
• ЦНСТ „Майка Тереза”
• ЦНСТ „Детска къща”

Капацитетът на услугите в общността е 154, а броят деца и семейства, които са получили подкрепа през 2018 г. е близо 600.

Всеки възрастен или дете в затруднение може да получи консултация, а подробна информация за предлаганите услуги е публикувана на сайта на КСУДС.