Служителите в етнографските музеи на открито в страната ще бъдат подпомогнати с общо 305 000 лв. Изпълнението е поверено на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и на финансовия министър Кирил Ананиев.

В страната съществуващите подобни музеи са четири: архитектурно – етнографския комплекс „Самоводската чаршия“ в гр. Велико Търново, Етнографски музей на открито „Етър“ в гр. Габрово, архитектурно – етнографския музей „Стария Добрич“ в гр. Добрич и етнографски ареален комплекс в  гр. Златоград.

В четирите етнографски музеи работят над 60 занаятчии – грънчари, резбари, калайджии, иконописци, тъкачи, абаджии, ковачи, шекерджии и др. С финансовата помощ ще бъдат запазени духа и културата на България в условията на пандемия.

Източник: Министерство на културата