Европейският парламент даде зелена светлина в сряда на представения още през ноември миналата година План „Юнкер“ за стимулиране на европейската икономика чрез инвестиции в иновации, енергетика и транспорт. Инвестиционната инициатива предвижда финансиране на проекти в рамките на ЕС на обща стойност 315 милиарда евро в следващите три години. За тази цел ще бъде създаден Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съставен от 5 млрд. евро капитал от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 16 млрд. евро гаранционен фонд от ЕС. Гаранционният фонд ще получи 8 млрд. евро от бюджета на ЕС, с които ще може да се плаща на ЕИБ в случай на искове по гаранцията.

При приемането на окончателния вариант днес евродепутатите промениха структурата на финансиране и си извоюваха правото на глас при избора на ръководство на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще изпълнява плана.

Така, според крайния вариант на плана, общо 1 млрд. евро по-малко ще бъдат орязани от Европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и от „Механизма за свързване на Европа“ (по механизма се финансират проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите в Европа).
От „Хоризонт 2020“ и от „Механизма за свързване на Европа“ ще бъдат пренасочени към гаранционния фонд на плана „Юнкер“ съответно 2,2 млрд. евро и 2,8 млрд. евро, т.е. с по 500 млн. по-малко от всеки в сравнение с първоначалното предложение.

Този 1 млрд. евро, който няма да бъде взет от двете програми, ще бъде осигурен от неизползваните бюджетни маржове от 2014 и 2015 г..

Парламентът си извоюва правото да одобри изпълнителния директор и заместник-изпълнителния директор на инвестиционния фонд.

Списъкът на одобрените проекти ще бъде публичен и ще бъде изготвен набор от критерии за подбор и списък от цели, за да се гарантира, че одобрените проекти са в духа на основните приоритети на Съюза.

Европейската комисия вече публикува списък с предложения на 28-те държави членки за инвестиционния план. Те са повече от 2 хиляди, като общата стойност е около 1,3 трилиона евро. Сред предложенията варират например нов терминал на летището в Хелзинки, подобряване на дигите във Великобритания и строежа на високоскоростна ж.п. линия между Естония, Латвия, Литва и Полша на стойност 4,5 млрд. евро.

Българските предложения са на стойност 3.5 млрд. евро. От тях 1.6 млрд. евро са за транспортни проекти – изграждане на скоростни пътища и жп линии. Близо 1 млрд. евро са за изграждане на ключова енергийна инфраструктура. За 900 млн. евро са предложените проекти за подобряване на качеството на питейната вода и за управление на отпадъците.

Работна група на Европейската инвестиционна банка и комисията, която преглежда проекти, предложени от страните членки. Само четири проекта са условно одобрени, за да може в момента, в който влезе в действие планът Юнкер“, те да заработят. Все още няма одобрен български проект за финансиране по т.нар. план „Юнкер“, съобщи наскоро зам-председателят на ЕК Кристалина Георгиева.

„Планът на Юнкер е новаторски инструмент, който ще даде сериозен тласък на инвестициите в Европа. Сумата от 240 млрд. евро от плана ще отиде за инвестиции, а със 75 млрд. евро ще бъде подсилен гръбнакът на европейската икономика: т.е. малките и средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор и представляват 99% от бизнеса в Европа. Политиците не създават работни места, но ние можем да помогнем на тези, които го правят“, заяви Докладчикът от бюджетната комисия Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия).

„Европейският парламент проправи пътя за инвестициите, от които Европа спешно се нуждае. Ние гарантирахме, че ЕС инвестира в модернизирането на икономиката си, вместо да ни връща към миналото. За първи път тези инвестиции ще бъдат категорично признати в рамките на Пакта за стабилност и растеж, а няма да бъдат санкционирани от него. В допълнение ние слагаме край на политиката на укриване – отговорностите са ясно разпределени и Европейският парламент участва по един демократичен начин в назначаването на изпълнителния директор“, коментира докладчикът от комисията по икономически и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия).

След като Парламентът одобри правилата, те трябва да получат одобрението и на Съвета на министрите на ЕС. Съветът потвърди неофициалното споразумение с Парламента на 9 юни и се очаква скоро да даде окончателното си одобрение в писмена процедура. След това регламентът на плана „Юнкер“ се очаква да влезе в сила в началото на юли, а фондът да бъде напълно функциониращ до септември.

 

Източник: inews.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории