33 нови социални услуги за деца са разкрити през миналата година

През миналата година са открити 33 социални услуги за деца, с общ капацитет 640 места, сочат данните на Агенция за социално подпомагане. Към края на годината общият брой на децата, които ползват такива услуги, достигна 9752, налице е увеличение с близо 12% в сравнение с края на 2012 г., когато техният брой е бил 8721, сочат данни от експертен анализ на АСП.

Новоразкритите социални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, са алтернатива на институционалната грижа за деца. Те са резултат от изпълнението на областните стратегии за развитие на социалните услуги в съответните региони и подкрепят процеса на деинституционализация.

През 2013 г. е увеличен и капацитетът на 8 от съществуващите услуги с общо 85 места; намален е капацитетът на 4 услуги с 46 места и е променен видът на 4 услуги за деца в общността.

През последните години значителен ръст бележат специално социалните услуги в общността от резидентен тип – Преходно жилище, Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център, Център за временно настаняване и Приют, като през 2013 г. са разкрити 14 нови такива услуги. За последните 2 години налице е увеличение на тези услуги с 34 броя, което е близо 33 %, и на техния капацитет с 378 места – 12%. За илюстрация – в края на 2011 г. в страната са функционирали 104 социални услуги от този тип с общ капацитет 1162 места; към 31 декември 2012 г. техният брой е бил 124 с капацитет 1375 места, а в края на 2013 г. те са вече 138 с общ капацитет 1540 места.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории