Община Благоевград обявява 35 свободни места в социални услуги

blagoevgradОбщина Благоевград обявява 35 свободни работни позиции в различни социални заведения на територията на областния център. Това съобщи заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград Христина Шопова.

Сред свободните позициите са медицински сестри, психолози, логопеди, детегледачи и др. Съобщение с подробности за работните места, изискванията към кандидатите, както и списък с необходимите документи, ще бъде публикувано на страницата на Община Благоевград www.blgmun.com на 14 ноември. Крайният срок за кандидатстване по обявените позиции е 30 ноември 2016 година.

Община Благоевград е една от най-социалните общини в България, с оглед на дейностите и институциите, които се финансират. На територията на община Благоевград функционират над 20 социални звена, в това число дневни кухни, трапезарии, социален патронаж.

В Благоевград има и безплатно столово хранене на деца от социално слаби семейства. През първия мандат на кмета Атанас Камбитов бяха направени и три комплекса за социални услуги – Комплекс за социални услуги за деца, Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания и Комплекс за социални услуги за стари хора. Числеността и длъжностите на персонала са съобразени с изискванията на Министерството на труда и социалната политика, а изготвените длъжностни разписания осигуряват кадровото обезпечаване на звената. Всички тези комплекси бяха създадени с цел да се стига по-лесно до потребителите и служителите, които обгрижват хората.

Община Благоевград спечели и проект, чрез реализирането на който, предстои да бъдат изградени 202 нови социални жилища.

 

Източник: Дарик нюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории