Над 36 хил. младежи са започнали работа от началото на годината

36 291 младежи до 29-годишна възраст са постъпили на работа чрез съдействието на Агенция по заетостта (АЗ) през първите седем месеца на годината, информират от Агенцията. 16 818 от тях са младежите до 24 г. „Положителна е тенденцията, че все повече младежи започват работа в реалната икономика”, коментира Асен Ангелов, изпълнителен директор на АЗ, по време на дискусия за младежката безработица, организирана от в. „Труд”. В нея участие взеха и представители на синдикалните и на работодателските организации, частни трудови посредници и медии.

От началото на януари до края на юли започналите работа на първичния пазар са 27 082 души. Останалите 9 209 са младежите, които са заети по мерки и програми за субсидирана заетост, както и по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Над 100 хил. индивидуални консултации с младежи са проведени в този период в бюрата по труда в цялата страна. Специално обучените за работа с млади хора трудови посредници всекидневно предоставят консултантски услуги, включващи подпомагане за самостоятелно търсене на работа, консултиране за професионално развитие, за работа по междуправителствени спогодби и EURES, информиране за обявени свободни работни места и изискванията за заемане, консултиране за програми и мерки за заетост и обучение, за възможностите за включване в проекти на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, насочване за включване в групови мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране.

Асен Ангелов представи и най-актуалните данни на Евростат за безработицата сред младежите на възраст 15-24 г. През месец юни 2014 г. показателят за България е 23,2%. За сравнение, процентът през юни 2013 г. е 25,5. С близки до нашите данни са и Швеция, Полша, Белгия, Ирландия, Франция и т.н.

 

Източник: АЗ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории