37,5 млн. лева допълнително за „Подкрепа за заетост“ и „Личен асистент“

30 млн. лева допълнително отиват към популярната сред работодателите операция „Подкрепа за заетост“ за субсидирана заетост в реалната икономика. Още 7,5 млн. лева ще бъдат отпуснати за продължаване на услугата „Личен асистент“ за хора с увреждания. Тези средства идват от очаквани икономии по други проекти в сферата на пазара на труда, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013 г. По-голямата част от парите ще бъдат спестени по приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”.

Това стана ясно на 19 септември след извънредно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2007-2013 г. Одобрените допълнителни средства за „Подкрепа за заетост“ ще позволят 5000 от най-уязвимите сред регистрираните безработни да бъдат включени в мерки за обучение и субсидирана заетост. Приоритетно ще бъдат наемани младежи, хора над 50-годишна възраст и продължително безработни.

Средствата се насочват към повишаване на заетостта, за да се ограничат негативните тенденции на пазара на труда. След приключване на сезонната заетост бюрата по труда отчитат нарастване на регистрираните безработни.

С цел задоволяване на нарастващия интерес към придобиване на професионална квалификация и учене през целия живот бе удължена операция, насочена към валидиране на знания, придобити по неформален път. По нея има неусвоени средства, които ще могат да бъдат използвани най-късно до октомври 2015 г.

Допълнителните 7.5 млн. лв. за „Личен асистент“ ще осигурят достъпни услуги в домашна среда за близо 11 000 човека с тежки увреждания. Това ще гарантира плащанията по сключените вече договори за лични асистенти до края на годината.

Свикването на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2007-2013 г. е продиктувано от необходимостта за предприемане на своевременни мерки за избягване на риска от загуба на средства по програмата за 2015 г. Заседанието бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Петя Евтимова.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории