Ангел Ангелов: Безработицата пада 4 поредни месеца

angel angelovДиректорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов коментира пред „Стандарт“ ситуацията с безработицата у нас. Открива ли нови работни места родният бизнес и какъв е шансът на младите българи да си намерят препитание са сред акцентите в разговора с него.

 

– Г-н Ангелов, каква е безработицата в момента?

– За май нивото й е 11.2%, докато през април е 11.8%. За първи път от 2009 г. насам безработицата пада четири поредни месеца – от февруари до май. Това е добра тенденция, която очаквам да продължи и през юни и да се наложи като устойчива.

– Все още обаче безработицата е по-висока от миналогодишната. Защо?

– През юни очаквам нивото й да достигне това от юни м.г., или 10.7%. Съществена разлика в сравнение с 2013 г., е че тази година разполагаме с много по-малко средства за субсидирана заетост. През април м.г. наетите на субсидирани работни места са били с 45 000 повече. Така че резултатите, които в момента постигаме, се дължат в много голяма степен на по-добрата посредническа дейност на бюрата по труда. Голяма част от безработните, които устройваме, отиват при реални работодатели, без да се ползват субсидии. Все по-видимо на пазара на труда участва реалният бизнес. От 2009 г., и дори по-назад във времето, отчитаме ръст и на разкритите работни места. Ако сравняваме април 2014 г. спрямо април 2013 г., разкритите работни места в реалния сектор са с 1621 повече което е 10% ръст. Подобен ръст има и спрямо предходните години.

– Коя е причината за това активизиране – икономическо оживление, подобряване на икономическата среда или по-активна работа на трудовите посредници?

– На мен ми се иска да е налице по-активна, ежедневна намеса на трудовото посредничество. Независимо какви са обстоятелствата на пазара на труда и в икономиката ние трябва да съумеем да стигнем до нуждите на работодателя и да ги наложим със заявките от страна на безработните, с които общуваме. Разбира се, ако разполагаме с по-висок бюджет за субсидирани работни места, това ще облекчи работата на агенцията, защото ще влагаме по-малко усилия, за да осигурим работа на определен брой безработни. Но подобни програми, които може да са много необходими в някои региони и сектори или в точно определено време на годината, не са устойчиви. Смятаме, че сега е подходящ момент да насочим усилията си в личния контакт с работодателите и безработните и да спечелим тяхното доверие. В момента сме поставили акцент върху младите безработни. Всички регистрирани до 29-годишна възраст имат в нашата система разработен детайлен профил. А до края на годината това ще се направи за всички регистрирани в национален мащаб независимо от възрастовата група.

– След тези целенасочени мерки за обгрижване на безработните младежи от началото на годината намалява ли техният брой?

– Намалява, макар и не с такива темпове, които бихме желали. Средномесечно през последната една година младежката безработица намалява с около 10%. Но коефициентът на безработица, независимо коя група разглеждаме, никога не е достатъчно нисък. Да, отделените бюджети за борба с младежката безработица са значителни, но трябва да се знае, че стратегията за т.нар. Младежка гаранция е дългосрочна. Тя не може да проработи така, както е замислена, още от първия ден от приемането й. Агенцията по заетостта засега си е поставила за цел ясно и точно профилиране за всички млади хора, които се регистрират в бюрата по труда. И това се прави от началото на годината. И когато трудовите посредници имат тази информация, те много по-лесно могат да насочат младия човек към работодател. А и когато работодателят има ясна информация, той също по-лесно може да вземе решение дали това лице е подходящо. Но трудовият посредник може да предприеме и други действия – насочване към различни курсове за квалификация или придобиване на компетенции, които липсват, или към образователната система.

– В момента колко е младежката безработица?

– За хората до 29-годишна възраст е 17.7% от общия брой на всички регистрирани безработни, което означава 68 290 души. В сравнение с април м.г. броят им е с 9142 души по-малко. А за хората до 24-годишна възраст е 8% или 31 108 души, което е с 5417 по-малко отпреди година. Според мен причината за това намаление е активността на младите хора. Но тази активност трябва да се поддържа постоянно. Не мога да допусна, че един млад човек не е заинтересован за собственото си развитие и професионална кариера. Невинаги това, с което първоначално ни се струва, че желаем да се занимаваме, е най-правилният избор. Този избор би било добре да се взима и с помощта на експерти и консултанти. Затова е много необходимо професионалното ориентиране, и то още от средното образование. Неправилният избор на професия често води до демотивация и разочарование.

– Това фокусиране върху младите безработни обаче не е ли за сметка на останалите регистрирани в бюрата по труда?

– Не може да се каже, че на младите хора се обръща повече внимание, отколкото на другите безработни. В нашия фокус са всички безработни. Просто начините на достигане до по-младите постоянно се променят, комуникационните канали са различни. Факт е обаче, че най-уязвимата група безработни са хората над 50-годишна възраст и техният брой расте. Демографската картина дава отражение. Но в много голяма част от случаите проблемът е актуалността на квалификацията на работещите. Така че един от подходите е постоянното предоставяне на различни форми на обучение и преквалификация. И тук отговорността за актуализиране на знанията и уменията не е само на работодателя, но и на самия човек.

– По повод районите с висока безработица какви мерки може да предприеме Агенцията по заетостта, за да се стимулира инвестиционният интерес там?

– Дори и в даден регион да няма подходящи кадри, те със сигурност съществуват в национален мащаб. И ние имаме необходимите системи да проследим къде се намират подходящите хора в зависимост от интереса на инвеститора. Ние се свързваме с тях, правим подбор и ги насочваме към решението да променят своето местоживеене. Българите все още трудно предприемат подобна крачка. Точно за това мерките за мобилност стават все по-актуални. Но те все още не са достатъчно развити в полза на хората. Взимането на решението за преместване засяга не само работника, но и семейството му и социалната му среда. Така че може да постигнем по-комплексен подход – да подпомогнем не само транспорта, не само еднократното преместване, но и останалите лица в домакинството – работа за съпругата, училище за децата. Мислим за това и ще обръщаме повече внимание в бъдеще. Постоянно си сътрудничим и с Българската агенция за инвестициите. Има непрестанен интерес от страна на инвеститорите за покриване на разходите, напълно или частично, за организиране на обучения на работната ръка. Но според конкретните нужди на инвеститора. За съжаление Законът за насърчаване на заетостта, по който работим, ограничава възможностите ни. Той фиксира точно определени обучения, които да бъдат проведени при изисквания, които невинаги съвпадат с желанията на инвеститорите. Би следвало да се опитаме да приложим по-гъвкави подходи. Неслучайно се повдига темата за преразглеждане и дори нов Закон за насърчаване на заетостта, който да отговоря на актуалните нужди на пазара на труда.

– Вече са приети от кабинета изменения в този закон, които засягат дейността на частните посредници на пазара на труда. С тях се либерализира тяхната дейност, нали така?

– Не бих казал, че се либерализира дейността им. Просто с новите промени в Закона за насърчаване на заетостта се цели да бъдат премахнати някои оперативни пречки пред работата на частните трудови посредници. По същество техните цели съвпадат с целите на агенцията ни. В този контекст последните законови промени се надявам в значителна степен да облекчат много административни трудности, с които се сблъскват частните посредници. Например различни регистрационни режими – вече няма да се изисква регистриране на договори с работодателите които са техни клиенти. Защото в много от случаите работното място е с определена актуалност. И когато има административна невъзможност бързо и навреме да се насочи правилният работник, то тогава това място бива вземано от друг работник, който не във всички случаи е с български произход, след като пазарът на труда вече е отворен за всички европейски държави. Следващата ни стъпка е да подобрим сътрудничеството между агенцията и всички частни посредници, като подготвим единна система за обмяна на информация.

– Забелязва ли се отлив на работна ръка, дори и нискоквалифицирана, заради пълното отваряне на пазарите на труда в ЕС от началото на годината?

– Не отчитаме влошаване на пазара на труда поради факта, че от 1 януари се либерализираха пазарите на труда. В тези пазари, в които до последно имаше частични ограничения, никога не е имало пречка да се започне работа, когато работодател желае да наеме даден български работник. Винаги когато твоите знания и умения са били търсени от даден работодател, е имало законово основание той да те наеме.

 

Източник: standartnews.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории