Всяко трето дете в България живее в риск от бедност или социално изключване или това е проблем, който засяга 440 000 деца в България, статистиката бе оповестена по време на старта на кампанията „Детството ни е важно“ на 6 юни в София.

Кампанията цели да повиши информираността около „Европейска гаранция за детето“.

„Това, което се случва днес е стартът на една кампания, свързана с Eвропейската гаранция за детето. Тази гаранция всъщност дава възможност на ЕС и на страните членки на ЕС да отделят 5% от своите ресурси специално за най-бедните деца в целия Европейски съюз. А България е една от страните с най-много бедни деца. 440 000 деца живеят в бедност или в риск от бедност и социално изключване. Това са приблизително 36% от детското население у нас. Има деца, които гладуват, има деца, които нямат достъп до здравни услуги, така че в следващия програмен период се очаква наистина тази детска гаранция да даде възможност колкото се може повече деца и техните семейства да бъдат подкрепени, за да не бъдат разделяни“. Това заяви Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата.

През 2019 г. президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обявява създаването на „Европейска гаранция за детето“.

Това е инициатива, която работи в подкрепа на най – уязвимите деца в Европейския съюз, като им осигурява достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

България се нарежда на второ място по брой деца изложени на риск от бедност или социално изключване.

По този повод, заместник министър Иван Кръстев каза: „За първи път в ЕС със средства от програмата за храни и основно материално подпомагане сме предвидили две не толкова иновативни, колкото изключително полезни мерки за децата в крайно уязвимо положение от социално изключените групи. По скандинавския модел ще финансираме така наречените бебешки кутии за 10 хиляди деца, тоест всичко най-необходимо в натура за техните родители. Те ще се предоставят при раждането и след шестмесечна възраст на детето. А за всички деца от 9 месеца до навършване на 3 години, които също са от тези социално уязвими и изключени групи, ще осигурим детска млечна кухня, като това ще се случи чрез действието на общините с предоставяне на ваучери“.

Очаква се с тази мярка да бъдат подкрепени 3000 деца.

Иван Кръстев обяви още, че МТСП е заложило в бюджетната програма за следващата година еднократната помощ за ученици да се дава от 1 до 4 клас по подоходен критерий, а после да се разшири за цялото основно образование. В момента тя е само за 1 и 8 клас.

Иван Кръстев каза още, че планът за изпълнението на „Европейската гаранция за детето“ трябва да бъде готов до 30 юни

Източник: БТА