Хабитат България продължава да изпълнява една от най-успешните си инициативи, а именно – прогамата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. Това е практика, която се прилага и развива от 2008 г. насам, иновативна и все още уникална за нашата страна. Чрез нея се дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия, да подобрят начина си на живот.

Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата, за извършване на приоритетни ремонти. Тези безлихвени заеми са в размер от 200 до 1000 лева и се изплащат на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства.

Семействата, които кандидатстват, са и бенефициенти на местните неправителствени организации и получават от тях многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. Стремежът е подкрепа за семейства с деца, които живеят при лоши жилищни условия и нямат възможност да извършат ремонт със собствени средства, но в същото време имат доходи, мотивирани са да подобрят условията си на живот и полагат адекватни грижи за децата си. Благодарение на съвместните усилия на Хабитат България и местните партньорски организации, тази практика израстна до успешен модел за холистично общностно подпомагане.

Освен директната финансова помощ, Хабитат България предлага редица надграждащи мерки, а именно – обучения за жизнени умения и възможности за допълнителна социална подкрепа. До юни 2015 г. 92-ма клиенти се включиха в двете обучения „Управление на семейния бюджет“ и „Поддържане на дома“, които дават ценни практически знания и съвети за разумно управление на приходите и разходите, спестяванията, заемите и финансовите задължения, както и за поддържането на дома енергийно-ефективен и в добро състояние.

Предстоят интересни дейности и през следващата година. Разработва се и се тества иновативна обучителна настолна игра, чрез която деца в училищна възраст усвояват на пръв поглед скучни и сложни понятия като: пестене на ресурси, енергийна ефективност, хигиена, спестяване на финансови средства. Местните партньори ще получат по програмата и допълнително финансиране за осъществяване на социални и общностни услуги за децата, с които работят. Благодарение на тази допълнителна подкрепа, местните НПО ще могат да осъществят свои идеи като: ремонтиране и разработване на общностен център, организиране на занималня и извънучилищни занимания по български език за ученици от ромски произход, образователни екзкурзии и посещения на театър за деца от уязвими групи, кръжоци по изкуство и спорт и др. По този начин, благодарение на обединените усилия на Хабитат България и партньори, ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

Понастоящем дейностите се осъществяват в 4 региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище с Клуб на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965″ и в София с Фондация „Здраве и социално развитие“, като плановете на Хабитат България са да разшири значително териториалния обхват на програмата чрез привличането на нови партньорски организации.

 

Източник: Ситибилд

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории