Министерството на труда и социалната политика ще финансира 39 проекта за достъпна жилищна среда на хора с увреждания и 4 проекта за лична мобилност, които ще се реализират по линия на Националната програма.

Одобрените предложения са на обща стойност 1 841 343 лв. Ще се реализират всички подадени проектни предложения, които отговарят на условията на програмата и ще бъде усвоен почти целият й ресурс за 2019 г.

Кампанията за набиране на проектни предложенията се състоя в периода 21 август – 30 септември 2019 г. В този период са получени общо 62 предложения, от които 55 са за изграждане на достъпна среда, а останалите 7 за лична мобилност.

19 проекта не са допуснати за оценка. Недопуснатите кандидати са уведомени писмено за конкретните причини, поради които предложенията им не са оценени, класирани и предложени за финансиране.

Източник: МТСП, 17.10.2019 г.