Родители на първокласници вече получиха близо 5 милиона лева

До момента са подадени 33 496 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца, информират от Агенция за социално подпомагане. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 28 252 , които се отнасят за 28 715 деца. Отказите са 166, в процес на обработка са 5078 молби. Същевременно 19 605 семейства вече получиха помощта, като тя се отнася за 19 963 деца. Общата отпусната сума възлиза на 4 990 750 лева.

Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории