Стартира 5-ото издание на конкурса „Достъпен град“

Европейската комисия обяви началото на конкурса за петото издание на наградата „Достъпен град“ за 2015 г., европейската награда за достъпни градове. Годишната награда e признание и отличие за градовете за техните усилия да направят по-лесен достъпа на хора с увреждания и възрастни до обществени места, като сгради, детски площадки за игра, обществен транспорт или комуникационни технологии. От 2010 г. до момента в 4-те предходни издания на наградата „Достъпен град“ са участвали 171 града. Наградата е част от по-широкообхватните усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери: подобрената достъпност носи трайни икономически и социални ползи за градовете, особено в контекста на застаряване на населението. Градовете с население не по-малко от 50 000 жители могат да подадат заявленията си за наградата до 10 септември 2014 г.

„Хората с увреждания все още са изправени пред твърде много препятствия в ежедневието, поради което поставихме достъпността в центъра на стратегията си за изграждане на Европа без бариери. Наградата „Достъпен град“ позволява на градовете в цяла Европа да покажат усилията си за улесняването в по-голяма степен на живота за всички! С удоволствие виждам, че има толкова много добри практики, показани от европейските градове. Достъпността предлага нови икономически възможности и може да е реален стимул за новаторство и растеж. Насърчавам всички европейски градове да участват в тази отлична европейска инициатива и да помогнат Европа да стане по-достъпна за всички“, каза вицепрезидент Рединг, комисар на Европейския съюз за правосъдието. Европейската комисия ще връчи наградите на 3 декември 2014 г. в Брюксел при провеждането на годишната конференция по повод на Европейския ден на хората с увреждания. Ще бъдат дадени първа, втора и трета награда, както и четири специални признания, по едно за всяка от сферите, обхванати от наградата.

Указанията за кандидатстване можете да откриете ТУК.

Предистория

Наградата „Достъпен град“ бе стартирана през 2010 г., с цел повишаване на осведомеността относно хората с увреждания и популяризиране на инициативите за достъпност в европейските градове с повече от 50 000 жители. Същността на наградата е свързана с осигуряването на равен достъп до градския живот на хората с увреждания. Инициативата цели да насърчи градовете да се вдъхновяват взаимно по пътя на новаторството и споделянето на добри практики. Наградата се дава на града, който нагледно и устойчиво е подобрил достъпността в основни аспекти на градския живот и който има конкретни планове за по-нататъшни подобрения. Наградата обхваща действия в сферите на: застроена околна среда и обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура;информация и комуникации, включително нови технологии (ИКТ); и обществени съоръжения и услуги.

Процес на подбор от европейското жури за наградата „Достъпен град“ за 2015 г.
Национално жури във всяка държава ще избере до три града въз основа на критериите за оценка, предоставени от Европейската комисия. Тези национални кандидати след това ще бъдат оценени от европейско жури.

Кои са предишните победители?

В първоначалното издание през 2010 г. градът победител бе Авила в Испания. Другите трима финалисти бяха Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия).

През 2011 г. австрийският град Залцбург бе посочен за цялостен победител. Тримата финалисти подгласници бяха Краков (Полша), Марбург (Германия) и Сантандер (Испания). Специалните признания бяха връчени на Тераса (Испания), Любляна (Словения), Оломoуц (Чешка република) и Гренобъл (Франция).

През 2012 г. наградата беше дадена на германския град Берлин. Нант (Франция) и Стокхолм (Швеция) бяха другите два финалиста, като специалните признания бяха дадени на Памплона (Испания) за застроена околна среда и обществени пространства, Гдиня (Полша) за транспорт и свързаната с него инфраструктура, Билбао (Испания) за информация и комуникации, включително нови технологии, и Талат (Ирландия) за
обществено достъпни съоръжения и услуги.

В изданието през 2013 г. победителят беше Гьотеборг (Швеция). Гренобъл (Франция) взе второто място, Познан (Полша) – третото, а специалните признания бяха дадени на Белфаст (Обединеното кралство), Дрезден (Германия), Бургос и Малага (Испания).

Политика на Европейския съюз в областта на достъпността

Превръщането на Европа в по-достъпна за хората с увреждания е ключова част от цялостната стратегия на Европейския съюз за хора с увреждания 2010–2020 г., която осигурява общата рамка за действие в областта на уврежданията и достъпността на равнище ЕС за допълване и подкрепа на действията на държавите членки. Конкретни разпоредби относно достъпността се съдържат в законодателството на ЕС в области, като транспорт и електронни далекосъобщителни услуги.

ЕС използва набор от инструменти извън законодателството и политиките, като например изследвания и стандартизация, с цел оптимизиране на достъпността на застроената околна среда, ИКТ, транспорта и други области и за насърчаване на един общ за ЕС пазар на достъпни продукти и услуги. Също така ЕС се стреми към подобряване на функционирането на пазара за помощни технологии в полза на хората с увреждания и подкрепя подхода за „дизайн за всички“, който облагодетелства по-голяма част от населението, като например възрастни и хора с намалена двигателна способност.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории