50 хил. по-малко безработни от началото на годината

С 50 хил. души са намалели безработните от началото на годината, показват данните на Агенция по заетостта. През юни 2014 г. безработицата в страната намалява за пети пореден месец. През месец юни, спрямо май, се отчита най-голямото наблюдавано намаление на броя на безработните от 2004 г. насам. Равнището на безработица през юни 2014 г. е 10.7%, като намалява с 0.5 процентни пункта спрямо май. В сравнение с юни 2013 г. равнището на безработица се запазва. Това равнище е постигнато, въпреки че в субсидирана заетост работят около 40 хиляди по-малко лица от миналата година.

В бюрата по труда са регистрирани 351 252 безработни. Те намаляват с 16 247 лица спрямо май. В сравнение с юни 2013 г. безработните са с 335 лица по-малко.

Младежката безработица намалява. През юни регистрираните младежи до 29 г. са 58 575 и представляват 16.7% от всички безработни. Спрямо май 2014 г. броят им намалява с 3 745 лица, а спрямо юни 2013 г. – с 10 367 лица.

На работа през юни 2014 г. са постъпили 25 040 безработни, с 2 586 лица по-малко спрямо предходния месец, поради по-малкия брой устроени безработни по програми за заетост. Спрямо юни 2013 г. постъпилите на работа нарастват с 3 652 лица.

Броят на постъпилите на работа на първичния пазар на труда и през юни се запазва висок, но същевременно слабо намалява, което е обичайно за този месец на годината. Причина за спада е, че броят на заявените работни места през юни намалява спрямо май, което е характерно за този период. Започналите работа на първичния пазар безработни са 18 938 – с 633 лица по-малко в сравнение с май. Спрямо юни 2013 г., постъпилите на работа на първичния пазар нарастват с 2 366 лица.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда обичайно през юни намалява, спрямо май. В бюрата по труда са заявени 15 685 работни места в реалния сектор, с 1 227 места по-малко в сравнение смай. В сравнение с юни 2013 г., броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 701.

През юни 2014 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 442 места), от търговията (2 454 места), от хотелиерството и ресторантьорството (1 505 места), от държавното управление (1 130 места), от строителството (910 места), от административни и спомагателни дейности (769 места), от финансови и застрахователни дейности (700 места), от транспорта (664 места), от селското, горско и рибно стопанство (682 места) и др.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории