52 деца и младежи с увреждания ще получат нов дом до края на септември

52 деца и младежи с увреждания ще бъдат изведени от специализираните институции и настанени в резидентни услуги през месец септември, още 224 деца се подготвят за предаване на грижата и преместване в ЦНСТ или защитено жилище. Данните бяха представени и обсъдени с участници в процеса на деинституционализация на деца на работна среща, провела се в гр. Банско, организирана в рамките на изпълнявания от ДАЗД проект „Подкрепа”. На срещата бяха набелязани мерки за подобряване на координацията между общините, които управляват новите услуги, и екипите на институциите, в които са децата и младежите. Дискутирани бяха и мерките, които се предприемат след промяната на Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания.

467 деца и младежи с увреждания са изведени през последната година от институциите и са настанени в новите услуги, разкрити в 29 от 80-те общини, ангажирани с изграждането и управлението им. До края на годината броят на момчетата и момичетата, настанени в ДДУИ, ще намалее до 949. При старта на процеса на деинституционализация на деца с увреждания през 2010 г. в специализираните за тях институции живееха 1797 деца и младежи – целева група на изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички“.

„Деинституционализацията не е просто преместване от едно място на друго, тя е процес, който трябва да гарантира по-добра грижа и повече възможности за децата и младежите. Ключов фактор в процеса е подготовката и подкрепата на персонала. Хората, които работят в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, трябва да познават всяко едно дете и младеж, техните потребности и желания, за да защитят по най-добрия начин интересите и правата им”, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя съобщи, че вече е започнала посещения в общините, в които ще бъдат извършени промени според актуализираната карта на резидентните услуги, за да се запознае на място с предложенията на местната власт.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории