21. 04. 21 г.
Над 56 млн. лв. по-малко данъци са платили хората с увреждания за 2020 г., става ясно от данни на Националната агенция по приходите (НАП). Според статистиката 85 713 души у нас са отбелязали в декларацията си, че имат право на данъчно облекчение на основание „50 и с над 50 на сто намалена работоспособност“. Общата сума, с която са били намалени данъчните им основи, отново надхвърля половин милиард лева – 561 818 108 лв. Тази сума е извадена от декларираните от тях доходи и така са се намалили и дължимите им данъци. Средно всеки е получил данъчна отстъпка в размер на 6554 лв., или казано иначе – платил е с 655 лв. по-малко данъци за година.

Отстъпка в плащането на налози към хазната са получили и 6044 родители на деца с увреждания. От това данъчно облекчение може да се възползва само един от родителите, а общата сума, която им е била спестена от данъчните основи, е 12 270 585 лв. Тоест данъците им са намалени с около 1,2 млн. лв., или средно с по 203 лв. на родител.

Междувременно става ясно, че издадените експертни решения на ТЕЛК за изминалата 2020 г. са намалели с над 10 000 броя. През пандемичната 2020 г. те са 230 431 броя, като за сравнение през 2019 г. същите издадени документи са били 240 957. Това става ясно от предоставени отговори от здравното министерство, цитирани от в. „Монитор“.

През първото тримесечие на 2021 г. са издадени 60 202 експертни решения на ТЕЛК. И през трите периода – 2019, 2020 и първо тримесечие на 2021 г., най-голям относителен дял имат експертните решения на ТЕЛК с трайна нетрудоспособност и вид и степен на увреждане от 50% до 70%, сочат още данните от ведомството.

Решенията на ТЕЛК и НЕЛК, които изтичат преди 30 април ще действат до 30 юли, това бе решено, след като извънредната епидемична обстановка бе удължена до края на април.

Служебно е удължен срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки, обявиха от социалното министерство. Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия. От министерството напомнят, че ако има насрочена дата за освидетелстване или преосвидетелстване от комисиите, е необходимо гражданите да се явяват лично.

Общият брой инвалидни пенсии, изплащани от НОИ към края на 2020 г., са 432 674, това става ясно от официалната статистика на ведомството. От статистическите данни става ясно още, че през 2020 г. хората, получаващи инвалидни пенсии, са по-малко с 6789 на брой спрямо 2019 г. През 2019 г. НОИ е плащала инвалидни пенсии на общо 439 463, а през 2020 г. на 432 674 души.

Общият брой на новоотпуснатите пенсии за инвалидност през миналата 2020 г. са 24 644 на брой, показва още статистиката. Най-много са инвалидните пенсии с посочен процент на увреждане са определен процент нетрудоспособност от 50 до 70.99%, като те за миналата година са 10 522 на брой, посочва още статистиката.

Хората, получаващи инвалидни пенсии с увреждания над 90%, са 90 300, тези с увреждания от 71 до 90% са 162 243, а получаващите пенсия за инвалидност с увреждания от 50 до 70.99% са 171 600 на брой, става ясно още от данните на осигурителния институт за изминалата година.

Хората с увреждания над 50% имат право да получат инвалидна карта, която позволява безплатно паркиране на хора с минимум 50% намалена трудоспособност, доказана с ТЕЛК. Това са лица, които в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане са с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек.

Повечето от общините в страната са въвели свои, но сходни критерии, по които се преценява дали лицата са имат право да се възползват от тези облекчения. Такива са случаите, в които лица вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства. Това право имат и граждани с над 90% трайно намалена работоспособност поради сърдечни и белодробни заболявания, както и зрителни увреждания.

Източник: НАП