Намаление на сивата икономика със 7 пункта носи 2 млрд. лева в бюджета

Около 2 млрд. лева повече може да постъпват всяка година в бюджета, ако се намали със 7 процентни пункта сивият сектор в България. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и член на Икономическия и социален съвет (ИСС), цитиран от пресцентъра на Съвета.

Велев представи становището на институцията относно развитието на сивата икономика у нас.

Той посочи още, че изкривяването на конкурентната среда в страната заради прекомерно големия сив сектор на икономиката (над 32%) ощетява коректните работодатели. Той отбеляза, че контрабандата на тютюневи изделия, измамите с ДДС и неспазването на митническите процедури ощетяват силно честния бизнес и бюджета.

В становището на ИСС се посочва, че през последните години е въвеждан значителен брой политики за ограничаване на сивия сектор, сред които свързване на касовите апарати с Националната агенция по приходите, задължителна регистрация на трудовите договори и минимални осигурителни доходи, ограничаване на разплащанията в брой и т.н.

Констатацията обаче е, че тези политики и мерки са имали краткотраен ефект. До голяма степен това се дължи на липсата на интегрален подход, на ясна вазимообвързаност, актуализация и надграждане на отделните политики, посочват от Съвета. В същото време институцията отчита и висока степен на социална толерантност на българското общество към „сивите практики“.

От ИСС препоръчват в своето становище усилията да се насочат в четири области, в които са концентрирани традиционно основните проявления на неформалните практики. Това са нарушенията на трудовото и осигурителното законодателство, практиката за обявяване на по-ниски обороти и печалби от фирмите, укриването на мита, акцизи и данъци, както и корупционни практики при печеленето на обществени поръчки.

По отношение на нарушенията на трудовото законодателство мерките трябва да бъдат насочени срещу некоректното съставяне на трудовите договори – по отношение на размера на заплатите и продължителността на работното време, нарушения на правото на отдих, почивка и отпуск и други.

Щетите от неформалната икономика търпят всички – и тези, които са в нея, защото са им отнети трудовите и социални права, и тези, които са извън нея, заради намалените постъпления в бюджета, каза Пламен Димитров, който е председател на комисия в ИСС, президент на КНСБ и също докладчик по становището.

„Много вреди причиняват фирми, които наемат работници от агенции за временна заетост“, коментира още той и посочи конкретни случаи на големи строителни фирми, които са спечелили търгове и после “обрастват“ с подизпълнителни фирми, в които не винаги се спазва трудовото законодателство.

В своето становище ИСС настоява за законодателни промени, сред които и възприемане и налагане в националното законодателство на дефиниция на неформалния труд.

 

Източник: investor.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории