Общото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г., на база сключените до сега споразумения е 7.9%. Постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината – 48,8% от осигурените лица. МТСП напомня, че минималната работна заплата за страната ще бъде 420 лв. от началото на 2016 г. , което е с 13,5% по-висока спрямо 2015г.

Преговорите между работодателите и синдикатите за новите минимални осигурителни доходи продължават. До момента в Министерството на труда и социалната политика са представени споразумения за 39 икономически дейности.

Най-висок процент увеличение е постигнат в секторите – производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти – 17,9%; ремонт на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – 14,7 %; и пощенски и куриерски услуги – 14.6%. В отрасъл селско стопанство е договорено увеличение от 6,2%.

За икономическите дейности, за които не е постигнато споразумение, след внимателни разчети и експертен анализ, министърът на труда и социалната политика ще използва правото си да предложи свой вариант, който да бъде обсъден на Тристранен съвет със социалните партньори. Целта е максимален консенсус при определянето на осигурителните доходи.

Припомняме, че за 2013 и 2014 г. не е налагано административно увеличение, а през 2015 г. беше направено административно увеличение от 4%.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории