705 са децата със специални потребности, интегрирани в масови училища в област Варна. Почти във всички варненски школа има записан поне един ученик със СОП. 60 са първолаците със специални потребности, 77 са в предучилищна възраст, 5 са завършващите XII клас.Това заяви експертът от Регионалния образователен инспекторат Драгомир Бакалов пред “Черно море“.

“Ресурсен център подпомага основно деца в ранна училищна възраст. Най-важна, за да бъде разрешен някакъв проблем в развитието, е ранната интервенция. Философията на нашата подкрепа е детето да преодолее своите ограничения до завършване на основното си образование. Затова са толкова малко зрелостниците, които разчитат на ресурсен учител”, обясниха от Ресурсен център – Варна.
Ресурсният център във Варна вече има 8-годишна история. Той подпомага осигуряването на равен достъп на всички деца до подходящото за тях образование. Екипът на центъра е изграден от висококвалифицирани професионалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, слухово-речеви рехабилитатори, които имат богат опит в работата с деца с интелектуален дефицит, с физически и слухови, както и с множествени увреждания, с обучителни трудности и езиково-говорни нарушения.

Около 253 са регистрираните деца с хронични заболявания, които също се обучават интегрирано в масови училища на територията на област Варна.

 

Източник: news.varna24.bg