75 души продължават трудовата си заетост по социален проект на Видин

17.03. 22 г.

Заместник-кметът по „Хуманитарни дейности и социални политики“ Борислава Борисова връчи  допълнителните споразумения към договорите на служители, назначени по проект „Патронажна грижа + в община Видин“, които ще имат осигурена заетост за още шест месеца. Това стана възможно, след като на 8 февруари бе сключено допълнително споразумение между Община Видин и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с което срокът на проекта бе удължен до 27 август 2022 г., а общата финансова стойност бе увеличена до 1 514 209,32 лв. На връчването на допълнителните споразумения присъстваха също директорът на Общинско предприятие „Социални дейности“ Лиляна Косовска и екипът за управление на проекта.

Заместник-кметът по „Хуманитарни дейности и социални политики“ отбеляза, че вече една година Община Видин реализира този проект. Това е поредно доказателство, че грижата за деца и лица от уязвими групи е приоритет за общинското ръководство, а с провеждането на активна социална политика се изпълнява управленската програма на кмета д-р Цветан Ценков, заяви зам.-кметът. Проектът „Патронажна грижа + в община Видин“ е с голяма обществена значимост, като до момента над 500 видински граждани, които са в уязвимо положение, са се възползвали от предоставяните услуги, каза Борисова. Тя отбеляза, че с изпълнението на проекта се постига двоен ефект: „От една страна се осигурява здравна и социална помощ за хората от уязвими групи и се подпомагат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, които получават подкрепа с допълнителен човешки и финансов ресурс. От друга страна, проектът дава възможност за заетост на 75 наши съграждани“.

Проектът се изпълнява в две направления. По първото – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. Патронажната грижа включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др. От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности. Това включва осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Източник: АКТУАЛНО