8 258 лица са започнали работа чрез трудовите борси на Агенцията по заетостта, проведени през първата половина на 2015 г. 1 225 работодатели обявиха 10 115 свободни работни места, а 12 305 търсещи работа лица посетиха трудовите борси.

За този период Агенцията по заетостта проведе 83 трудови борси в страната. 60 от тях са общи, а 23 са специализирани – 17 за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ), 4 са насочени към ромската общност, 1 е за лица в неравностойно положение на пазара на труда – продължително безработни лица и лица над 50-годишна възраст, и 1 – в сферата на шивашкото производство.

На специализираните 17 борси за младежи участваха 402 работодатели, които обявиха 4 743 свободни работни места. 4 804 младежи потърсиха своята работа, а броят на започналите работа е 4 245.

43 работодатели обявиха 237 свободни работни места на 4-те специализирани трудови борси, насочени към ромската общност. Борсите посетиха 506 търсещи работа лица, 199 от които са започналите работа.

260 свободни работни места обявиха работодатели на проведената миналата седмица в Ямбол специализирана трудова борса за младежи. В нея се включиха 11 работодатели от различни браншове. Предложенията за работа, отправени към младежите, са предимно в преработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост и строителството. Повече от 300 безработни лица посетиха трудовата борса за младежи.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории