80% от младежите, включени в схема „Младежка заетост”, са останали на работа при същия работодател след края на субсидията. Това сочат данните на Агенцията по заетостта три години след стартирането на схемата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. За периода са включени 14 082 младежи. От тях преминали обучение и стажуване са 8 623.

Събраните до момента данни недвусмислено показват, че осигуряването на възможност за стажуване/обучение по време на работа улеснява прехода от образование към заетост, като младежите имат възможност да натрупат ценен професионален опит и да са по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Дейностите по схемата целят намаляване на високата безработица сред младите хора и са насочени към регистрираните в бюрата по труда безработни младежи до 29 години, напомнят от Агенция по заетостта.

Младите хора имат възможност да изберат стажуване за 6 месеца при работодател или обучение по време на работа за максимум 6 месеца. С приоритет при насочването към свободни работни места за стажуване са младите хора до 24 години включително.

Изпълненото на проекта продължава до края на 2018 година. Предвидено е по схема „Младежка заетост” да се включат общо 18 655 младежи.

източник: Економик.бг