Вицепремиерът Ивайло Калфин връчи на 17 септември 2015 г. договорите на първите 81 общини за изпълнение на одобрени социални проекти, които ще се финансират по схема „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Описаните в тях дейности включват широк кръг от социални услуги, в това число и лични асистенти за възрастни хора и хора с увреждания. Общата стойност на договорите е за близо 40 млн.лв.
„Има голяма необходимост за разширяване на социалните услуги в цялата страна. Тези договори ще дадат възможност, както да се увеличи броят на личните асистенти в цяла България, така и да се увеличи броят и да се подобри качеството на социалните услуги, които се предлагат на хората в нужда“, обяви по време на церемонията министър Калфин. Той уточни, че от социални услуги по операция „Независим живот“ ще се възползват 16 000 човека.
Специален гост на събитието в Министерския съвет беше и министър-председателят Бойко Борисов. Той определи схема „Независим живот“ като една от най-социалните схеми на ОП РЧР, защото средствата отиват при хората в неравностойно положение, при тези, който имат нужда от асистенти и подкрепа.
Премиерът поздрави екипа на Министерството на труда и социалната политика за работата по усвояването на средствата от европейските фондове. Той призова общините за бърза реализация на проектните си предложения, за да могат хората да се възползват по-бързо от услугите. „За хората, които имат нужда от личен асистент, и един час е много“, категоричен беше Бойко Борисов.
Първите 81 договора на общини по операция „Независим живот“ са за около 40 млн. лв. Общата стойност на схемата, насочена към изпълнение на различни социални дейности, е 150 млн. лв. Тя дава възможност за подпомагане и осигуряване на лични асистенти, за обезпечаване на услуги в дома и на услуги в общността на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Общините, които не са си подали проектни предложения по тази схема, могат да го направят до 6 януари 2016 г. Допустимата стойност за кандидатстване по проектите е между 80 000 и 500 000 лв.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. е най-успешната програма за България в сферата на труда и социалната политика. Над 2 223 млн.лв. или 94% от общия бюджет на ОП РЧР 2007-2013 г. са изплатени на бенефициенти.
Към момента програмираните средства за новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г. са в размер на 975 млн.лв. Общият размер на средства по процедури, които са стартирали до момента и по такива, които предстоят да стартират до края на годината, са близо 940 млн. лв., а авансовите плащания до момента са около 15 млн. лв., припомни по време на събитието ресорният заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории