Десет операции, за които ще бъдат отпуснати 84 млн. лв. през следващата година по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бяха одобрени на Комитет за наблюдение на ОП. По тях се предвижда адаптиране и оборудване на помещения за почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда.

С допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет на операция „Работа“. По този начин ще се създадат възможности за наемане на млади специалисти в действащи социални услуги, за да започнат работа по специалността си. Очакванията са 500 новонаети лица да бъдат привлечени като социални работници.

Над 2 000 родители ще имат възможност да се възползват от детски кътове на работното място, създадени по операция „Детски кътове“. Очаква се 200 предприятия да създадат такива почасови услуги за служителите си, а 400 безработни ще могат да се реализират като детегледачи. Процедурата ще се реализира в периода 2020-2023 г. и е с общ бюджет 15 млн. лв. Основната й цел е по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот и запазване на трудовата активност на родителите.

Източник: МТСП, 15.12.2019 г.