На 17 и 18 януари, в Женева се проведе 95-тата сесия на Комитета за правата на детето, на която участие взе и българската делегация ръководена от Министъра на труда и социалната политика, г-жа Иванка Шалапатова. Комитетът по правата на детето на ООН даде положителна оценка на работата на България в областта на политиката за закрила на детето и намаляване на детската смъртност. д-р Иванка Шалапатова делегация представи VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето, като представителите на българските институции отчетоха напредъка на страната ни, свързан с прилагането на Конвенцията за правата на детето и предприетите мерки за подобряване на благосъстоянието на децата и техните семейства.

В своето изказване министър Шалапатова акцентира, че много от препоръките на Комитета, получени през 2016 г., вече са отразени в политики, програми и законодателни промени, които защитават и насърчават благосъстоянието на децата.

По време на срещата бяха упоменати направените реформи в областта на политиките за децата в България, като напроимер промените в Закона за закрила на детето през 2020 г., с които се регламентира възможността за ранно уведомяване за непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане и предотвратяване на изоставянето на дете с увреждане. „Регламентирана беше в нормативната уредба реформата за деинституционализацията на грижата за деца. В момента в България има по-малко от 200 деца, настанени в домове, в сравнение с над 7500 през 2009 г.“, каза министър Шалапатова. Тя сподели, че от 137 институции, съществуващи през 2009 г., сега има само 4, които държавата планира да закрие напълно до края от тази година.

За повече информация ТУК!

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории