Люк Зелдерло: Социалната отговорност към хората с увреждания изисква предоставянето нa качествени услуги

lukЛюк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчици на социални услуги за хората с увреждания, не се нуждае от подробно представяне. По време на работното си посещение в България през месец април 2014 г., той сподели, че се работи много в търсене на нови подходи за предотвратяване на лошите условия на живот, както и че се търсят промени в законодателството и нормативните документи. Участието му в Експертната група по деинституционализация към Европейската комисия му дава възможност да помага за поддържане на контакти с неправителствени организации и да ги подкрепя в тяхното развитие.

 

– Какво е усещането Ви за направеното и ненаправеното през последните 15 години?
– Специалистите от EASPD пътуват много и виждат промените, но обществото като цяло продължава да бъде в дълг към хората с увреждания. Доставчиците на социални услуги подкрепят хората при извършването на различни видове дейности. Те обръщат внимание на качеството на услугата, което води до по-добро съществуване на човека с увреждане. През изминалите години успяхме да построим мостове между участниците в процеса не само с диалог, но и с активно сътрудничество между всички заинтересовани страни. Сега България предстои разработването на Закон за социалните услуги и съответните стандарти за качеството на услугите. Пo принцип обединяващата тема за социалната политика „2020 г.“ е „Интелигентен, устойчив и включващ растеж“. При всички случаи е необходимо всеки човек да бъде по-добре информиран, за може да търси своите права. Навсякъде трябва да бъдат създавани повече центрове на знанията. В тях да работят добри специалисти и хората да разчитат на компетентно консултиране. Това, което искаме от Европейската комисия е да подкрепи тези центрове и тяхното създаване на равнище европейски ценности. Преди хората отиваха при услугите, а сега процесът трябва да бъде обратен – услугите да са мобилни и по-достъпни за хората. Това е дълъг и сложен процес и изисква промяна на съзнанието на всички. Необходимо е да се изготвят нови програми, а критерият да бъде удовлетвореността на хората. Сериозните реформи ще доведат и до нови качествени услуги. Всички заедно в Европейския съюз водим тази битка – децата да учат в нормални училища при своите братчета и сестричета, да придобият самочувствие и да се борят за своето съществуване.
Много важна е ранната интервенция при работата със семействата на децата с увреждания. Постепенно този процес трябва да се улеснява, за да могат хората с увреждания да се включват в социалния живот. Децата от малки трябва да свикнат да бъдат заедно. В това отношение сме натрупали добри европейски практики и ще можем да разчитаме на нови социални политики.
Европейската комисия всяка година отправя препоръки към отделните правителства за подобряване на социалната работа. Тези препоръки водят до положителни промени в работата отделните правителства. В България, например се закриват социални домове и повече деца се включват в масовите училища.
– Подкрепената и защитена заетост играят важна роля в живота на хората с увреждания. Какво мислите за тази заетост?
– Основното предизвикателство на защитената заетост е да се даде възможност на хората с увреждания сами да избират къде биха искали да работят. Но за съжаление не всеки може да учи където иска и да се реализира на пазара на труда. На хората, които останат във формите на защитена заетост, ще трябва да се гарантират запазените права в защитена среда. Много важно е да се обръща внимание на предпочитанията на хората. Този процес ще бъде много дълъг, но трябва да се направят първите стъпки. Когато хората с увреждания имат необходимото образование, обществото ще погледне на тях като можещи, знаещи хора, на които може да се разчита. Трудът за тях ще бъде като избавление от техните физически и умствени проблеми.
– Кои са проблемите на хората с увреждания, които най-често се представят пред Вас при срещите Ви в различни държави?
– От въпросите, които получавам, разбирам, че е много важно гражданското общество и неправителствените организации да работят заедно за преодоляване на бариерите пред хората с увреждания. Необходимо е научно-развойната дейност да бъде подобрена, за да се създаде необходимата среда за интегриране в обществото и за да могат хората с увреждания да работят пълноценно при своите работодатели – да усетят грижата, енергията, която им е необходима, да се мобилизират и да бъдат по-активни на пазара на труда. За целта трябва да се подобри и околната среда, образованието на хората с увреждания, за да им се създадат необходимите условия да намалят своята бедност. Ние трябва да се развиваме, да гледаме на света оптимистично, да се опитваме да влияем на политиките на национално и европейско ниво. За разрешаване на проблемите е много важно участието на гражданското общество в дейността на Европейския семестър. (Европейският семестър по своята същност са промените специфични за всяка страна, които се извършват на всеки шест месеца. В препоръките характерни за всяка страна биха могли да се залагат допълнителни средства необходими за социалните услуги по места. – Бел.авт.)
– В рамките на двудневното посещение в България в края на месец април, имахте възможност да се срещнете и с зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Какви въпроси обсъждахте?
– Поговорихме за активизирането на неправителствените организации в областта на социалните услуги. Попитах и за конкретните планове на министерството за подобряване на качеството на услугите, които непрекъснато трябва да се актуализират и да бъдат по-гъвкави. Засегнахме и въпроса на социалните институции и за тяхното по-скорошно затваряне по Плана за действие. Стана въпрос и за това колко е важно доброто сътрудничество между правителството и неправителствените организации. Все още има какво да се направи, за да бъде подобрена координацията между тях, за да има по-добра ефективност в социалната сфера. Интересно ми беше да разбера как се реализират контактите на правителството с гражданското общество при вземането на решения по важни и актуални проблеми. Отговорите ми дадоха да разбера, че промени се правят, но те изискват време и усилия, време и средства…
– Вие често посещавате нашата страна на какво дължим това внимание?
– Това е частично вярно пътувам в много други страни, но една от причините да идвам тук е многото приятели, които имам – повечето от тях са участници в подобряване на качествените услуги. Те се включват активно в процеса на промяната и това ми действа много стимулиращо. Във вашата страна има много добри специалисти, които не жалят време и сили, за да направят живота на хората по-добър и по-смислен.

 

Интервю на Таня Йовева

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории