Мтел със сертификат от Британската бизнес Aкадемия „Investors in People”

Мобилтел е една от първите български компании със сертификат „Working with Investors in People” на Британската бизнес Академия с патрон посланикът на Великобритания Н. Пр. Джонатан Алън. Документът е гаранция за стремежа на компанията към подобрение на изпълнението и процесите чрез хората, както и че корпоративната социална отговорност е залегнала в стратегията на компанията, начина на управление и работата на хората.
Основната цел на Академията, реализирана от International Human Resources (IHR), е да развива практически знания и умения за усъвършенстване на бизнес умения и стратегии, да разработва иновативни модели за успешно управление на промяната и да повишава конкурентоспособността на компаниите в съвременния бизнес чрез прилагане на най-добрите практики за организационно съвършенство.
В първата Британска бизнес Академия, която се проведе в България, участваха над 60 представители от големи, средни и малки стопански организации от различни бизнес сектори. Академията се реализира по проект за „Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси”, по схема „Без граници”, безвъзмездно финансирана от Европейски Социален фонд 2007 – 2013.
Investors in People е международно признат стандарт за организационно съвършенство и отличен бизнес инструмент, създаден да подобри резултатите на компаниите чрез хората. Стандартът е създаден във Великобритания и е утвърден като такъв през 1991 г. от Британската комисия по заетост и умения (UK Commission for Employment and Skills), която консултира правителството на Обединеното кралство за социалната политика, стратегиите, мерките и целите за развитие на икономиката и заетостта. Стандартът е внедрен в 78 страни в над 35 000 организации, като им дава възможност да подобряват своите бизнес резултати чрез хората.

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории