Агенцията за хората с увреждания (АХУ) провежда онлайн информационен „Ден на отворените врати“. Участниците ще имат възможност да участват във всяка една от четири финансирани от Агенцията програми за осигуряване на заетост, рехабилитация, интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

  • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания (предстои да се проведе на 15. 02.2021 г. от 10:00 часа)
  • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания (предстои да се проведе на 12.02. 2021 г. от 10:00 часа)
  • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания ( предстои да се проведе на 10.02.2021 г от 10:00 часа)
  • Програма за финансиране на проекти за изграждане на  достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти (проведе се на 8.02.2021 от 10:00 часа)

Всяко едно от информационните събития включва представяне на програмата с презентация и панел за въпроси и отговори. Желаещите да участват може да заявят своето намерение на следните адреси на Агенцията:

Програма „Достъпна архитектурна среда“: [email protected]

Програма „Рехабилитация и интеграция“ :     [email protected]

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“ : [email protected]

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: [email protected]

Програма „Центрове за защитена заетост“ :  [email protected]

 

Източник: АХУ