Министър Адемов обсъди в Бургас мерките за заетост и социалните плащания

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна на 21 март 2014г. със структурите на МТСП в област Бургас. Основен акцент в срещата бяха работните места по програми и мерки за заетост и обучение през 2014 г. и социалните плащания. По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината в област Бургас са заявени общо 2259 места. Най-много са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, търговията и аграрния сектор. Над 1500 човека са започнали работа на първичния пазар, а в програми за заетост в Бургаска област са включени общо 686 безработни.

На срещата министър Адемов напомни, че през април предстои поетапно усвояване на заявки по проект „Подкрепа за заетост” за 120 работни места за общински администрации от територията на област Бургас. Той напомни, че този месец се усвояват заявките по проект „Подкрепа за заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В област Бургас месечни социални помощи се изплащат на 2 116 лица, а право на целева помощ за отопление са имали 9 140 човека. По данни на АСП месечни помощи за дете получават средномесечно 44 463 семейства, за 64 638 деца. Средномесечно интеграционни добавки получават 15 674 лица с увреждания. По отношение на процеса на деинституционализация към края на миналата година в Бургас децата, настанени в приемни семейства, са 31.

За първите два месеца на 2014 г. инспекторите от дирекция „Инспекция по труда – Бургас“ са извършили 398 проверки относно спазването на законодателството в областта на труда и заетостта. Проверени са 376 предприятия с 18 591 заети лица в тях. Констатирани са общо 1 355 нарушения и са дадени 1 315 задължителни предписания. През 2013 г. 69 предприятия в област Бургас са изплатили трудови възнаграждения в размер на 935 715 лв. след проверки от инспекцията по труда.

 

Източник: BurgasNews

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории