Свободното движение на работници укрепва европейския пазар на труда

Правителството на България винаги е поддържало позицията за пълно прилагане на правото на ЕС в областта на свободното движение на работници. Тя съвпада напълно с позицията на Европейския парламент и Европейската комисия и е в съответствие с оценките, давани през годините за степента на реално осъществяване правото на свободно движение и неговото положително отражение върху икономиките в ЕС. Разбира се, като всяко право, то следва да се упражнява законосъобразно и заедно със съпътстващите го задължения. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на среща с немски и български медии на 14 февруари в Берлин, Германия. Той резюмира резултатите от проведените срещи по време на двудневната си визита в страната. През днешния ден министърът се срещна с ръководството на Сдружението на германските градове и сенатора по въпросите на труда, жените и интеграцията на Германия Дилек Колат.

Вчера министър Адемов, министърът на труда, семейството и социалната закрила на Румъния Мариана Къмпеану, държавният министър по миграцията, бежанците и интеграцията към федералния канцлер на Германия Айдан Йозогуз и федералните министри на Германия по труда и социалните въпроси и на вътрешните работи Андреа Налес и Томас де Мезиер дадоха пресконференция в сградата на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия. Основната тема на срещата с медиите бе свободното движение на работници в рамките на ЕС. На пресконференцията бе отбелязано правото на гражданите на ЕС да пътуват и че то е предпоставка за функционирането на европейския пазар на труда. Според министрите свободата на придвижване води до по-добра професионална реализация за работниците и до по-голям растеж в ЕС.

Министър Адемов отбеляза, че случаите на злоупотреби със социални помощи в сравнение с ползите от българските имигранти са много малки. Той уточни, че през последните години в Западна Европа работят български високосквалифицирани специалисти в областта на медицината, компютърните и инженерните науки.

Германия декларира готовността си да подпомогне България в процеса на въвеждането на дуалното обучение, отбеляза министър Адемов. Въвеждането на елементи на дуалното обучение в страната е в процес на обсъждане. Идеята е първоначално то да се приложи за професионално обучение на лица над 16 г., отпаднали рано от системата на образование. При въвеждането му в България е необходимо да се изяснят редица въпроси, свързани със съдържанието на обучението и разработването на специализирани учебни програми, определяне на условията за провеждане на обучението, изграждане на капацитет при работодателите и техните браншови организации за провеждане на обучения на работното място, вкл. обучение на преподаватели и наставници, които ще бъдат ангажирани в процеса, и др.

Германия има дългогодишни традиции в дуалното обучение и сътрудничеството в тази област ще подпомогне процеса на въвеждане на елементи от този тип професионално обучение в България.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории